12.17               array adalah seatu struktur data penting dalam suatu bahasa pemrograman.pengertian dari array adalah kumpulan data yang mempunyai tipe yang sama.jika kita sudah mengetahui sebelumnya contoh program dengan menggunakan array biasa atu dimensi 1,kini saya akan memberikan sebuah contoh pemrograman dengan array dengan menggunakan JAVA,dan software yang saya gunakan yaitu Netbeans IDE 7,01.sedikit sulit namun jika dipelajari betul-betul pasti akan terasa mudah.... berikut adalah contoh programnya...


public class array1{
    public static void main(String [] args){
        int bilangan[][] = new int[10][10];
        int nilai[][] = {{10,20,30},{20,30,40},{30,40,50}};
        String nama[]={"Adi","Budi","Cici"};
        int r1,r2,r3,r4;

        for(int i=0;i<=2;i++)
        {
            System.out.print(nama[i]+" = ");
            for(int j=0;j<=2;j++)
            {
            bilangan[i][j]=nilai[i][j];
            System.out.print(bilangan[i][j]+" ");
            }

            r1=(bilangan[i][0]+bilangan[i][1]+bilangan[i][2])/3;

        if(i==0){      
        System.out.print(" = "+r1);
        }
        else if(i==1){              
        System.out.print(" = "+r1);
        }
        else if(i==2){          
        System.out.print(" = "+r1);
        }

        System.out.print("\n");  
        }
        System.out.println(" ");
        System.out.print("       ");
        for(int i=0;i<=2;i++)
        {
            for(int j=0;j<=2;j++)
            {
            bilangan[i][j]=nilai[i][j];
            }

        r2=(bilangan[i][0]+bilangan[i][1]+bilangan[i][2])/3;

        System.out.print(r2+" ");
        }

    }
}

dan output yang akan didapatkan adalah sebagai berikut....


  

You Might Also Like

1 komentar

silahkan jika ada saran dan masukan yang membangun...

attention

attention

lets Follow by Email

Translate