hidup bahagia dengan menyebut asma nya.....

08.19Dalam hidup kita tidak dapat menggantungkan hidup kita sendiri tanpa memohon pertolongan kepada sang pencipta kita,dimana dia lah yang memberikan kehidupan ini pada kita.sembagai manusia beriman pasti kita senantiasa memohan pertolongan kepada allah sang pencipta,jangakau menggantungkan hidupmu kepada selain allah,karna Allah lah sebaik-baiknya tempat bergantung dan kembali,manusia hanyalah dapat berusaha dan berencana,dan segala keputusan yang mengatur adalah Allah,dari sini saya ingin memberikan informasi sedikit tentang fadilah-fadhilah dalam beberapa nama-nama indah yang dimiliki Allah,dan manfaatnya bagi kita,semoga artikel ini bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari...amin...( ikaAmalia )


  A S M A   U L   H U S N A

1   YAA RAHMAN / Maha Pengasih
2   YAA RAHIIM / Maha Penyayang
3   YAA MALIK / Maha Merajai
4   YAA QUDDUUS / Maha Suci
5   YAA SALAAM / Maha Menyelamatkan
6   YAA MU`MIN / Maha Mengamankan
7   YAA MUHAIMIN / Maha Memelihara
8   YAA AZIIZ / Maha Berkuasa
9   YAA JABBAAR / Maha Perkasa       
10 YAA MUTAKABBIR / Pemilik Kebesaran 11 YAA KHAALIQ / Maha Pencipta

12 YAA BAARI / Maha Pembuat
13. YAA MUSHAWWIR / Maha Pembentuk
14. YAA GHAFFAAR / Maha Pengampun
15. YAA QAHHAAR / Maha Pemaksa
16. YAA WAHHAB / Maha Pemberi
17. YAA RAZZAAQ / Maha Pemberi Rezeki
18. YAA FATTAH / Maha Pembuka
19. YAA `ALIIM / Maha Tahu
20. YAA QAABIDH / Maha Menahan
21. YAA BAASITH / Maha Melapangkan
22. YAA KHAFIDH / Maha Merendahkan
23. YAA RAAFI’ / Maha Meninggikan
24. YAA MU’IZ / Maha Memuliakan
25. YAA MUDZIL / Maha Menghinakan
26. YAA SAMI’ / Maha Mendengar
27. YAA BASHIIR / Maha Melihat
28. YAA HAKAM / Maha Memutuskan
29. YAA ‘ADL / Maha Adil
30. YAA LATHIIF / Maha Lembut
31. YAA KHABIIR / Maha Mengetahui
32. YAA HALIIM / Maha Penyantun
33. YAA ‘AZHIIM / Maha Agung

34. YAA GHAFUUR / Maha Pengampun
35. YAA SYAKUUR / Maha Penerima Syukur
36. YAA ‘ALIY / Maha Tinggi
37. YAA KABIR / Maha Besar
38. YAA HAFIIZH / Maha Penjaga
39. YAA MUQIIT / Maha Pemelihara
40. YAA HASIIB / Maha Menghitung
41. YAA JALIIL / Maha Agung
42. YAA KARIIM / Maha Pemurah
43. YAA RAQIIB / Maha Mengawasi
44. YAA MUJIIB / Maha Mengabulkan


45. YAA WAASI’ / Maha Luas
46. YAA HAKIIM / Maha Agung Hikmahnya
47. YAA WADUUD / Maha Mencintai
48. YAA MAJIID / Maha Luhur
49. YAA BAA’ITS / Maha Membangkitkan
50. YAA SYAHIID / Maha Menyaksikan
51. YAA HAQQ / Maha Benar
52. YAA WAKIIL / Maha Pemelihara
53. YAA QAWIYY / Maha Kuat
54. YAA MATIIN / Maha Kokoh
55. YAA WALIYY / Maha Melindungi

56. YAA HAMIID / Maha Terpuji
57. YAA MUHSI / Maha Menghitung
58. YAA MUBDI / Maha Memulai
59. YAA MU’IID / Maha Mengembalikan
60. YAA MUHYI / Maha Menghidupkan
61. YAA MUMIIT / Maha Mematikan
62. YAA HAYYU / Maha Hidup
63. YAA QAYYUUM / Maha Berdiri Sendiri
64. YAA WAAJID / Maha Kaya
65. YAA MAAJID / Maha Mulia
66. YAA WAAHID / Maha Tunggal
67. YAA AHAD / Maha Esa
68. YAA SHAMAD / Maha Dibutuhkan
69. YAA QADIIR / Maha Kuasa
70. YAA MUQTADIR / Maha Berkuasa
71. YAA MUQADDIM / Maha Mendahulukan
72. YAA MUAKHKHIR / Maha Mengakhiri
73. YAA AWWAL / Maha Pemula
74. YAA AAKHIR / Maha Akhir
75. YAA ZHAAHIR / Maha Nyata
76. YAA BAATHIN / Maha Gaib
77. YAA WAALI / Maha Penguasa
78. YAA MUTA’ALI / Maha Tinggi
79. YAA BARR / Maha Dermawan
80. YAA TAWWAAB / Maha Penerima Taubat
81. YAA MUNTAQIM / Maha Penyiksa
82. YAA ‘AFUW / Maha Pemaaf
83. YAA RA’UUF / Maha Pengasih
84. YAA MALIKAL MULK / Maha Berdaulat
85. YAA DZALJALALI WALIKRAAM/  Maha Memiliki Kebesaran
86. YAA MUQSITH / Maha Adil.                                                                                                                  
87. YAA JAAMI’ / Maha Mengumpulkan
88. YAA GHANIY / Maha Kaya
89. YAA MUGHNI / Maha Mencukupi
90. YAA MAANI’ / Maha Mencegah
91. YAA DHAAR / Maha Penghukum
92. YAA NAAFI’ / Maha Pemberi Manfaat
93. YAA NUUR / Maha Bercahaya
94. YAA HAADII / Maha Pemberi Petunjuk
95. YAA BADII’ / Maha Pencipta
96. YAA BAAQI / Maha Kekal
97. YAA WAARITS / Maha Pewaris
98. YAA RASYIID / Maha Pandai
99. YAA SHABUUR / Sabar


     
 fadhilah-fadhilah

 

1.YAA RAHMAAN / Maha pengasih
500 Kali setelah shalat lima waktu,
Menunutn kita menjadi berkasih sayang,
Hati tenang dan tidak menjadi pelupa.

2. YAA RAHIIM / Maha penyayang
100 Kali setiap hari,jadi kasih sayang,dan
orang lain menyayangi serta memberi
kemudahan.

3. YAA MALIK / Maha Raja
121 kali setiap pagi, kita dihargai orang
Secara wajar dan hidup kita berkecukupan

4. YAA QUDDUUS / Maha suci
100 kali SETIAPhari setelah tergelincir
matahari, Hati kita bersih dari sombong,
iri dan dengki

5. YAA SALAAM / Maha Menyelamatkan
130 kali, setiap penyakit yang kita derita
Akan sembuh,kalo menengok orang sakit
Bacakan ini 135 kali, Insya Allah sembuh

6. YAA MU’MIN / Maha Mengamankan
136 kali setiap hari, aman dari perbuatan
Jahat.

7. YAA MUHAIMIN / Maha Pemelihara
Kita selalu diawasi Allah SWT, maka perlu
menyebut asma diatas sebayak banyaknya.
kita terpelihara dan hati bersih.

8. YAA AZIIZ / Maha Berkuasa
40 Kali sehabis salat subuh, selama 40 hari,
Akan dapat pertolongan Allah.

9. YAA  JABBAAR / Maha Perkasa
226 Kali setiap pagi dan sore, orang orang
yang memusuhi kita tidak berdaya, akan
tunduk, atas pertolongan Allah.
10. YAA MUTAKABBIR / Maha Pemilik Kebesaran
Dibaca sebanyak-banyaknya,akan diunggulkan
dari musuh-musuhnya,dibaca saat akan berhu
bungan suami istri, dikaruniai anak yang saleh
saleha

11. YAA KHAALIQ / Maha Pencipta
5.000 Kali barang hilang atau keluarga
Pergi tampa pamit, insya Allah, dapat
ditemukan. Diobaca semalam.

12. YAA BAARI / Maha Pembuat
100 Kali dalam menunggu salat Jum’at di mesjid Insya Allah dosa-dosanya terdahulu di hapuskan.

13. YAA MUSHAWWIR / Maha Pembentuk
Suami istri belum punya anak, berpuasalah,
istri tujuh hari,suami tiga hari,setiap akan
berbuka, baca asma diatas 21 kali.

14. YAA GHAFFAAR / Maha Pengampun
100 Kali dalam menunggu salat Jum’at di
masjid, Insya Allah dosa dosanya terdahulu
akan dihapuskan.

15. YAA QAHHAAR / Maha Memaksa
Tiap malam terus menerus sebanyak-banyaknya, Insya Allah mendpat ketengan batin,bebas dari hidup sukar dan kesalahan.

16. YAA WAHHAAB / Maha Pemberi
300 kali tiap hari setelah salat lima waktu, atau
100 kali setelah salat tahajud tiga atau tujuh
malam berturut-turut, akan terkabul permoho
nan kita

17. YAA RAZZAAQ / Maha Pemberi Rezeki
Menyebut asma ini sebanyak-banyaknya Insya
akan selalu dikaruniai rezeki yang berkecukupan

18. YAA FATTAAH / Maha Pembuka
Menyebut asma ini sebanyak-banyaknya tiap hari selesai salat Subuh, Allah SWT membuka hati dan pikiran mudah menghadapi persoalan.

19. YAA’ALIIM / Maha Tahu
Zikir asma ini atau Yaa ‘aalimal gaibi 100 kali
setiap usai salat fardu, akan dikaruniai makrifat
sempurna.

20. YAA QABIDH / Maha Menahan
Zikir asma ini sebanyak-banyaknya terus-menerus kita akan terhindar dari ancaman kejahatan. dan cukup sandang pangan.

21.YAA BAASITH/Maha Melapangkan
10 kali usai salat Duha, Allah akan mengarunai
rezeki yang tak putus-putus,dan ditambah ilmu
kita.

22. YAA KHAAFIDH / Maha Merendahkan
500 kali dengan khusyuk dan tawaduk, akan
terlindungi dari perbuatan jahat, dan keinginan
kita dikabulkan.

23. YAA RAAFI / Maha Meninggikan
100 kali setiap hari. meninggikan martabat dan
kehidupan berhasil

24. YAA MU’IZ / Maha Memuliakan
140 kali seusai salat Isya, malam selasa & jum’at terus menerus, timbul rasa takut kepada Allah dan dihormati.

25. YAA MUDZIL / Maha Menghinakan
75 kali terus menerus, Insya Allah akan mendapat perlindunganya dari perbuatan jahat.

26. YAA SAMI’/ Maha Mendengarkan
100 kali setiap hari kamis usai salat Zuhur tampa setahu orang lain, akan terkabul permohonan kita

27. YAA BASHIIR / Maha Melihat
100 kali sebelum salat jum’at, Allah SWT akan
membuka mata hati, pikiran dan martabat kita akan menjadi tinggi.

28. YAA  HAKAM / Maha Memutuskan
Sebanyak-sanyaknya tiap hari, Insya Allah akan
dimuliakan tiap orang dan Allah melimpahkan
karunia yang tak terputus.

29 YAA ‘ADL / Maha Adil
100 kali setiap usai salat fardu, Insya Allah akan
dikaruniai sifat adil dan diperlakukan adil oleh
orang lain.

30. YAA LATHIIF/ Maha Lembut
Barang siapa membacanya 100 kali setelah sele
sai salat sunat. Allah SWT akan mengabulkan
permohonanya.

31. YAA KHABIIR / Maha Mengetahui
Sebanyak-banyaknya, Insya Allah akan dihindar
kan dari perbuatan orang zalim dan diperbaiki
sifat kita yang buruk.

32. YAA HALIM / Maha Penyantun
Sebanyak-banyaknya setiap hari usai salat fardu,
akan terhindar dari bencana alam, dan kukuh ke
dudukan  kita.

33. YAA ‘AZHIIM / Maha Agung
Sebanyak-banyaknya setiap hari, insya Allah akan dihindarkan dari perbuiatan orng zalim, dan diperbaiki sifat kita yang buruk.

34. YAA GHAFUUR / Maha Pengampun.
Sebanyak-banyaknya tiap malam, akan Allah
lenyapkan kesukaran-kesukaran dan hapuskan
dosa-dosa kita yang bertobat

35. YAA SYAKUUR / Maha Penerima Syukur.
Insya Allah, dijernihkan hati kita dan disembuhkan dari sakit yang diderita

36. YAA ‘ALIY / Maha Tinggi
Setiap saat dan terus-menerus dengan kerendahan harti, akan dicerdaskan dan ditambah keyakinanya

37. YAA KABIR / Maha Besar
100 kali setiap hari, akan mendapat penghormatan dari orang lain.

38. YAA HAFIIZH / Maha Penjaga
16 kali tiap hari, Insya Allah akan terlindungi dari marabahaya.

39. YAA MUQIIT / Maha Pemelihara
Fadilahnya memperbaiki sifat buruk keluarga
kita dan memperkuat pribadi kita sendiri.

40. YAA HASIIB / Maha Menghitung
Tiap hari, Insya Allah akan terhindar dari
marabahaya, dan bebas dari rasa takut.

41. YAA JALIIL / Maha Agung
73 kali tiap hari, pagi,sore,dan tengah malam,
insya Allah akan mengalami perubahan baik
dalam kehidupan pribadi.

42. YAA KARIIM / Maha Pemurah
280 kali tiap hari menjelang tidur, akan dapat
kemuliaan dan kehormatan dalam hidup.

43. YAA RAQIIB / Maha Mengawasi
Dibaca dengan keikhlasan hati, insya Allah akan
dijaga dari mara bahaya yang akan menimpa
harta keluarga dan diri pribadi.

44. YAA MUJIIB / Maha Mengabulkan
55 kali tiap subuh, Allah akan mengabulkan
permohonan-permohonan kita.

45. YAA WAASI’ / Maha Luas
127 kali setiap hari, akan dianugerahkan Allah
kehidupan yang cukup serta jalan keluar dari
kesempitan hidup.
                                   
46. YAA HAKIIM / Maha Agung Hikmahnya
Membiasakan zikir ini, insya Allah akan dikaruniai hidup berhasil, dan terlepas dari kesulitan
           
47. YAA WADUUD / Maha Mencintai
1.000 kali setiap hari terus menerus,akan
berkembang rasa kasih kita kepada sesama, dan
dikasihi orang lain.
                       
48. YAA MAJIID / Maha Luhur
Membiasakan zikir ini, Allah akan memberikan
kehormatan, kemuliaan, kesejahteraan, dan
kesehatan.

49. YAA BAA’ITS / Maha Membangkitkan
100 kali sambil meletakan tangan didada,
khusyuk dan rendah hati, Allah akan memberikan terang hati dan ilmu hikmah.
           
50. YAA SYAHIID / Maha Menyaksikan
Fadillah zikir ini melembutkan hati angota-
anggota keluarga yang membangkang.
                       
51. YAA HAQQ / Maha Benar
Sebanyak-banyaknya,Insya Allah kita akan taat
kepada Allah.
                                   
52. YAA WAKIIL / Maha Pemelihara
1.000 akan meredakan hujan lebat yang berbadai angin topan, dan Allah bukakan pintu rezeki.
                       
53. YAA QAWIYY / Maha Kuat
Dalam keadaan lemah jasmani dan rohani, bila
membaca yaa qawiyyu ya matiin 1.000 kali
tiap malam, kita akan kembali kuat.
                                   


54. YAA MATIIN / Maha Kokoh
Sebanyak-banyaknya dengan hati ikhlas, insya
Allah kesulitan akan lenyap.
                                
55. YAA WALIYY / Maha Melindungi
Rajin berzikir ini, kita akan selalu berada dalam
lindungan Ilahi.
                       
56. YAA HAMIID / Maha Terpuji
Membiasakan zikir ini setiap hari, Allah akan jadikan kita bermoral, terpuji, dan dikasihi sesama.

57. YAA MUHSI / Maha Menghitung
Allah akan mempermudah kita pada hari perhitungan.

58. YAA MUBDI / Maha Memulai
170 kali setiap hari dengan hati khusuk, Allah SWT akan membuat hati dan pikiran jernih, cerdas, dan kreatif.

59.YAA MU’IID/ Maha Mengembalikan
124 kali tiap usai salat lima waktu diwaktu malam, anggota keluarga yang pergi tampa pamit akan pulang dengan selamat.

60. YAA MUHYI / Maha Menghidupkan
Dibaca setiap hari, Allah akan menghidupkan hati kita dan memuliakan martabat di dunia dan akhirat.

61. YAA MUMIIT / Maha Mematikan
Allah SWT akan menolong, kita memperoleh kemenangan atas lawan-lawan.

62. YAA HAYYU / Maha Hidup
Allah SWT akan memberi panjang umur dan memelihara iman dari sifat musyrik dan munafik.

63. YAA QAYYUUM / Maha Berdiri Sendiri
Sebanyak-banyaknya tiap hari siang dan malam, insya Allah akan terhindar dari mara bahaya.
64. YAA WAAJID / Maha Kaya
Allah SWT akan menambah kita kekayaan batin dan kemantapan jiwa.

65. YAA MAAJID / Maha Mulia
400 kali setiap hari diulang, Allah SWT akan menjernihkan hati dan pikiran.

66. YAA WAAHID / Maha Tunggal
Allah SWT akan memberikan ketenangan dan membebaskan kita dari rasa takut.

67. YAA AHAD / Maha Esa
1.000 kali diulang, Allah akan membukakan rahasia-rahasia tertentu bagi kita.

68. YAA SHAMAD / Maha Dibutuhkan
Rajin berzikir ini, kita akan dibebaskan dari kekurangan sandang pangan, dan suami istri yang belum punya keturunan akan segera diberi momongan.

69. YAA QADIIR / Maha Kuasa
305 kalisetiap hari diulang, insya Allah segala maksud dan cita-cita kita dikabulkan.

70. YAA MUQTADIR / Maha Berkuasa
554 kali setiap hari, insya Allah maksud kita yang baik akan dikabulkan.

71. YAA MUQADDIM / Maha Mendahulukan
124 kali setiap hari, akan dimajukan ushanya, dan yang sedang berperang, akan dijauhkan dari mara bahaya.

72. YAA MUAKHKHIR / Maha Mengakhiri
100 kali setiap hari, mendapat kasih, dapat rahmat dan rido, permohonan dijabah, dan tobat kita diterima.73. YAA AWWAL / Maha Pemula
1.000 kali selama 40 hari jum’at, dapat kemudahan hidup.
           
74. YAA AAKHIR / Maha Akhir
Membiasakan zikir ini, dibaikan hidup dan mati kita atau, 200 kali sebelum atau seusai salat lima waktu, dibukakan rezeki halal.
           
75. YAA ZHAAHIR / Maha Nyata
Membiasakan tiap hari uasi salat, akan menerangi kalbu kita, dan kita akan dimudahkan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sukar.
                       
76. YAA BAATHIN / Maha Gaib
300 kali setiap usai salat lima waktu, akan ditunjukan bagi kita kebenaran sejati.
                                                                                                                                                                           77. YAA WAALI / Maha Penguasa
10.000 kali siang hari, 10.000 kali malam hari, akan dibukakan pintu makrifat.
                               
78. YAA MUTA’ALI / Maha Tinggi
Sebanyak-banyaknya, akan dilimpahkan karunia Allah.

79. YAA BARR / Maha Dermawan
Membiasakan zikir ini sebanyak-banyaknya, kehidupan dan keselamatan kita dijamin oleh Allah SWT, dan niat kita akan terlaksana.
                       
80. YAA TAWWAAB / Maha Penerima Taubat
Berzikir ini sebanyak-banyaknya, akan memudahkan kembali kejalan yang benar.

81. YAA MUNTAQIM / Maha Penyiksa
690 kali seusai salat lima waktu atau 6.900 kali diwaktu malam, dapat pertolongan dalam mengalahkan musuh.

82. YAA ‘AFUW / Maha Pemaaf
Setiap hari sebanyaknya, kita diampuni oleh Allah, dan insya Allah akhlak kita terpuji.

83. YAA RA’UUF / Maha Pengasih
Setiap hari sebanyak-banyaknya, kita akan memperoleh rahmat yang melimpah, dan tidak mengalami kesengsaraan dalam hidup.

84. YAA MALIKAL MULK / Maha Berdaulat
212 kali usai salat lima waktu atau 2.120 setiap malam selama sebulan, dapat penghargaan tinggi, dan kukuh kedudukan kita.

85. YAA DZALJALALI WALIKRAAM /Maha. Memiliki Kebesaran
1.065 kali setiap hari selama sebulan, Allah kabulkan maksud kita, dan memberikekayaan.

86. YAA MUQSITH / Maha Adil
Banyak-banyak berzikir ini setiap hari, kita akan dikaruniai keadilan dalam memberikan pertimbangan, danbebas dari godaan.

87. YAA JAAMI’ / Maha Mengumpulkan
Dengan zikir ini, insya Allah barang yang hilang akan ketemu dan keluarga yang pergi tampa pamit akan pulang.

88. YAA GHANIY / Maha Kaya
1.007 kali tiap hari, terus-menerus Allah
SWT menganugerahkan kekayaan lahir batin, dan mudah jalan hidup kita.

89. YAA MUGHNI / Maha Mencukupi
Sebanyak-banyaknya selama 40 hari, akan dimudahkan dalam mencari rezeki.

90. YAA MAANI’ / Maha Mencegah
161 kali sebelum salat subuh, akan memberikan kehidupan kekeluargaan yang baik dan terhindar dari kezaliman.

91. YAA DHAAR / Maha Penghukum
1.001 kali setyiap hari terus menerus, yang menderita sakit akan sembuh.92. YAA NAAFI’ / Maha Pemberi Manfaat
Berzikir ini sebanyak-banyaknya, akan melenyapkan duka cita, menyembuhkan penyakit, dan kita terhindar dari bencana.


93. YAA NUUR / Maha Bercahaya
Mengulang zikir ini, Insya Allah akan memperoleh cahaya terang dihatinya, dan makrifat kepada Allah.


94. YAA HAADII / Maha Pemberi Petunjuk
Sebanyak-banyaknya terus-menerus, kita akan memperoleh ilmu krohaniaan.


95. YAA BADII’ / Maha Pencipta
70 kali setiap hari terus-menerus terbebas dari kesulitan.


96. YAA BAAQI / Maha Kekal
100 kali terus-menerus sebelum terbit matahari, akan terhindar dari bencana selama hidup dan diberi karunia pada hari kiamat.


97. YAA WAARITS / Maha Pewaris
Mengulang-ngulang zikir ini, dikaruniai panjang umur dan hidup berhasil.


98. YAA RASYIID / Maha Pandai
1.000 antara magrib dan isya terus menerus, Insya Allah akan menjadi pandai dan bebas kesulitan.


99. YAA SHABUUR / Sabar
3.000 kali setiap hari, akan dibebaskan oleh Allah SWT dari kesulitan.


semoga dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam keseharian kita...amien.......
penulis mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam hal apapun,karna masih dalam tahap pembelajaran...sekian

                                                                                                      

You Might Also Like

0 komentar

silahkan jika ada saran dan masukan yang membangun...

attention

attention

lets Follow by Email

Translate